Биз хакимизда
/

“ЭКОПСИ” АЖ ШАХСИЙ МАЪЛУМОТЛАРНИ ҚАЙТА ИШЛАШ ВА ХАВФСИЗЛИГИНИ ТАъМИНЛАШ СОҲАДАГИ СИЁСОСАТИ

1. Умумий қоидалар
1.1. Ишбилармонлик обрўсини сақлаб қолиш ва федерал қонунчиликка риоя қилишни таъминлаш учун "ЭКОПСИ" АЖ (кейинги ўринларда Компания деб юритилади) Компаниянинг бизнес жараёнларида субъектларнинг шахсий маълумотларини қайта ишлашнинг қонунийлигини ва хавфсизлигини таъминлашни энг муҳим вазифа деб билади.
1.2. Ушбу муаммони ҳал қилиш учун Компания шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тизимини жорий қилди, ишлайди ва даврий текширувдан (назоратдан) ўтади.
1.3. Компанияда шахсий маълумотларни қайта ишлаш қуйидаги принципларга асосланади:
- шахсий маълумотларни қайта ишлаш мақсадлари ва усулларининг қонунийлиги ва халоллиги;
- шахсий маълумотларни қайта ишлаш мақсадларининг шахсий маълумотларни йиғиш жараёнида олдиндан белгиланган ва эълон қилинган мақсадларга, шунингдек Компаниянинг ваколатларига мувофиқлиги;
- қайта ишланган шахсий маълумотларнинг ҳажми ва характери, шахсий маълумотларни қайта ишлаш усуллари шахсий маълумотларни қайта ишлаш мақсадларига мувофиқлиги;
- шахсий маълумотларнинг ишончлилиги, уларни қайта ишлаш мақсадлари учун долзарблиги ва етарлилиги, шахсий маълумотларни тўплаш мақсадларига нисбатан ортиқча ишлов беришга йўл қўйилмаслиги;
- шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ташкилий-техник чора-тадбирларнинг қонунийлиги;
- шахсий маълумотларни қайта ишлаш жараёнида уларнинг хавфсизлигини таъминлаш соҳасида Компания ходимларининг билим даражасини доимий равишда ошириш;
- шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш тизимини доимий равишда такомиллаштиришга интилиш.

2. Шахсий маълумотларни қайта ишлаш мақсадлари
2.1. Шахсий маълумотларни қайта ишлаш тамойилларига мувофиқ, Компания қайта ишлаш таркиби ва мақсадларини белгилайди:
- ходимлар ва иш берувчи ўртасидаги меҳнат муносабатларининг пайдо бўлиши ёки бекор қилиниши учун асос бўлган меҳнат шартномаларини тузиш, қўллаб-қувватлаш, ўзгартириш, бекор қилиш;
- федерал қонунлар ва бошқа меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларда (шу жумладан меҳнатни муҳофаза қилиш соҳасида) назарда тутилган мажбуриятларни бажариш;
- ходимларни ўқитиш ва каръера ўсишида ёрдам бериш;
- ижтимоий нафақалар ва компенсациялар олишга ёрдам бериш;
- давлат органларининг сўровига кўра маълумотларни тақдим этиш;
- меҳнат шартномалари бўйича мажбуриятларни бажариш;
- контрагентлар билан шартномаларни келишиш ва шартномалар бўйича талабларни бажариш жараёнини ўтказиш;
- шартномаларни тузиш, қўллаб-қувватлаш, ўзгартириш, бекор қилиш;
- фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар бўйича мажбуриятларни бажариш;
- мижоз олдидаги шартнома мажбуриятларини бажариш (мижознинг ходимларини баҳолаш), шу жумладан шартнома бўйича кафолат мажбуриятлари.

3. Шахсий маълумотларни қайта ишлаш қоидалари
3.1. Компания фақат “ЭКОПСИ” АЖ томонидан қайта ишланган шахсий маълумотларнинг тасдиқланган рўйхатида келтирилган шахсий маълумотларни қайта ишлайди.
3.2. Компания шахсий маълумотлар субъектларининг қуйидаги тоифаларини қайта ишлайди:
- "ЭКОПСИ” АЖ ходимлари;
- ходимларнинг қариндошлари;
- фуқаролик-ҳуқуқий шартномалар бўйича ишлайдиган ходимлар;
- пудратчи-юридик шахсларнинг вакиллари;
- пудратчилар-якка тартибдаги тадбиркорлар;
- мижозлар ходимлари.
3.3. Компания шахсий маълумотларнинг қуйидаги тоифаларини қайта ишлашга ЙЎЛ ҚЎЙМАЙДИ:
- ирқий мансублик;
- сиёсий қарашлар;
- фалсафий эътиқодлар;
- саломатлик ҳолати;
- интим ҳаёт ҳолати;
- миллати;
- диний эътиқодлар.
3.4. Компания ўз фаолияти давомида субъектларнинг шахсий маълумотларини фақат субъектнинг розилиги билан учинчи шахсларга бериши мумкин, Россия Федерацияси федерал қонунларида белгиланган ҳоллар бундан мустасно.
3.5. Компания биометрик шахсий маълумотларни қайта ишламайди (инсоннинг физиологик ва биологик хусусиятларини тавсифловчи, унинг асосида унинг шахсини аниқлаш мумкин бўлган маълумотлар).
3.6. Компания шахсий маълумотларнинг трансчегаравий узатилишини (шахсий маълумотларни хорижий давлат ҳудудига хорижий давлат органига, хорижий жисмоний ёки хорижий юридик шахсга ўтказиш) амалга оширмайди.
3.7. Компания шахсий маълумотлар субъектларига нисбатан фақат уларнинг шахсий маълумотларини автоматлаштирилган қайта ишлашга асосланган қарорлар қабул қилишни тақиқлайди.
3.8. Компания субъектларнинг жиноий ҳолати тўғрисидаги маълумотларни қайта ишламайди.
3.9. Компания субъектнинг шахсий маълумотларини унинг олдиндан розилигисиз очиқ манбаларга жойлаштирмайди.

4. Шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича амалга оширилган талаблар
4.1. Шахсий маълумотларни қайта ишлаш жараёнида уларнинг хавфсизлигини таъминлаш учун Компания шахсий маълумотларни қайта ишлаш ва хавфсизлигини таъминлаш соҳасида Россия Федерациясининг қуйидаги меъёрий ҳужжатлари талабларини амалга оширади:
- "Шахсий маълумотлар тўғрисида" 2006 йил 27 июлдаги 152-ФЗ-сон Федерал қонуни;
- Россия Федерацияси Ҳукуматининг 2012 йил 1 ноябрдаги 1119-сонли "Шахсий маълумотларнинг ахборот тизимларида қайта ишлаш жараёнида шахсий маълумотларни ҳимоя қилиш талабларини тасдиқлаш тўғрисида"ги қарори;
- Россия Федерацияси Ҳукуматининг 2008 йил 15 сентябрдаги 687-сонли "Автоматлаштириш воситаларидан фойдаланмасдан амалга ошириладиган шахсий маълумотларни қайта ишлашнинг ўзига хос хусусиятлари тўғрисидаги низомни тасдиқлаш тўғрисида"ги қарори;
- Шахсий маълумотларни ахборот тизимларида қайта ишлаш жараёнида шахсий маълумотлар хавфсизлигига таҳдидларнинг асосий модели (Россия ФСТЭК директори ўринбосари томонидан 2008 йил 15 февралда тасдиқланган);
- Шахсий маълумотларни ахборот тизимларида қайта ишлаш жараёнида шахсий маълумотлар хавфсизлигига ҳақиқий таҳдидларни аниқлаш методологияси (Россия ФСТЭК директорининг ўринбосари томонидан 2008 йил 14 февралда тасдиқланган);
- Россия ФСТЭК нинг 2013 йил 18 февралдаги 21-сонли "Шахсий маълумотлар ахборот тизимларида қайта ишланганида шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлаш бўйича ташкилий-техник чора-тадбирларнинг таркиби ва мазмунини тасдиқлаш тўғрисида" ги буйруғи.
4.2. Компания шахсий маълумотлар субъектларига етказилиши мумкин бўлган зарарни баҳолайди ва шахсий маълумотлар хавфсизлигига таҳдидларни аниқлайди. Аниқланган ҳақиқий таҳдидларга мувофиқ, Компания зарур ва етарли даражада ташкилий ва техник чораларни қўллайди, шу жумладан ахборот хавфсизлиги воситаларидан фойдаланиш, рухсатсиз киришни аниқлаш, шахсий маълумотларни қайта тиклаш, шахсий маълумотларга кириш қоидаларини ўрнатиш; шунингдек, кўрилган чора-тадбирларнинг самарадорлигини мониторинг қилиш ва баҳолашни амалга оширади.
4.3. Компания шахсий маълумотларни қайта ишлашни ташкил этиш ва хавфсизлигини таъминлаш учун масъул шахсларни тайинлади.
Компания раҳбарияти Россия Федерациясининг меъёрий ҳужжатлари талаблари нуқтаи назаридан ҳам, бизнес таваккалчилигини баҳолаш нуқтаи назаридан ҳам Компаниянинг асосий фаолияти доирасида қайта ишланган шахсий маълумотлар хавфсизлигини таъминлашдан манфаатдор.
Қуйидаги асосларда:
- Россия Федерациясининг 426-ФЗ-сонли "Меҳнат шароитларини махсус баҳолаш тўғрисида" Федерал қонуни;
- 2021-йил 20-июлдаги 1-сонли “Меҳнат шароитларини махсус баҳолашни ташкил этиш ва ўтказиш тўғрисида”ги буйруғи билан “ЭКОПСИ” АЖ иш жойларида меҳнат шароитларини махсус баҳолаш ўтказилди.
Натижаларга кўра, зарарли ва (ёки) хавфли ишлаб чиқариш омиллари аниқланмаган (ЭКСПЕРТ ХУЛОСАСИ 03.12.2021 йил 21174/2-сон).
Россия Меҳнат вазирлиги ФГИС да СОУТ ни ўтказиш тўғрисидаги 1658331-сон ҳисобот.
Ўтказилган СОУТ натижалари тўғрисидаги маълумотларни киритиш санаси – 09.12.2021